Hyperticus BIO - Kolorovací olej na dřevo

Přejít na vzorník odstínů Kolorovacího oleje s možností objednání >>

Charakteristika a doporučené použití

Kolorovací olej je určen pro barvení výrobků ze dřeva. Dřevem současně prostupují olejné pryskyřice, které se ukládají v jeho podpovrchové struktuře a zpevňují ji. Takto upravený podklad je možno dále zušlechťovat aplikací uzavíracích olej-voskových prostředků, při jejichž výběru rozhodují nároky kladené na užitné a estetické vlastnosti výrobku.
Kolorovací olej se uplatní při úpravě většiny dřevěných ploch v obytných místnostech, ať už jde o stavebně-truhlářské výrobky (tj. např. podlahy, schody, dveře) nebo třeba trámy, obklady, stropy aj. V obytných prostorách s teplotními výkyvy a s tím souvisejícími změnami vzdušné vlhkosti reguluje difuzi vodních par do tesařských konstrukcí a brání tak jejich rozesychání. Je velmi vhodný také pro barvení rustikálního nábytku vyráběného z masivního dřeva jehličnatých i listnatých dřevin. Mezi typické aplikací patří i kolorování uměleckých předmětů ze dřeva, hudebních nástrojů, obrazových lišt, zbraní, dýmek, sportovních potřeb, výrobků z loupaného proutí, papíru apod. Přípravek je použitelný i pro barvení porézních materiálů nedřevěného, minerálního původu, jako např. betonu, kameniva, cihel, neglazované keramiky apod.
Dostupná je široká odstínová škála, která zahrnuje tradiční odstíny dřevin severního mírného pásma i dřevin exotických, vč. tónů rustikálních, historizujících. Zvláštní nabídku představuje soubor barevných tónů vycházejících z historie středo- a jiho-evropských výtvarných tradic, uplatňovaných v dílech dobových stavebních hutí.
V případě potřeby lze, zejména dřevo konstrukční povahy, nejprve napustit přípravky k hloubkové ochraně dřeva na vodouředitelné bázi. Přiznané interiérové trámy doporučujeme, po této aplikaci, nejprve jemně sbrousit (uhladit) ocelovou leštící vlnou.

Příprava povrchu

Nepříliš vhodné je hladce hoblované dřevo s nadměrným zhuštěním povrchu působením břitů dřevoobráběcích strojů. Mnohem lépe je prostředek absorbován dřevem, které bylo vybroušeno jemným a ostrým brusivem po směru dřevních vláken. Také rovnoměrnost a intenzita vytažení barviv na takovém povrchu je mnohem lepší.
Některé tvrdé dřeviny, jako například dub, jasan, akát jsou považovány za obtížně promořitelné, a hloubka pronikání barviv se počítá v řádu jednotek mikronů. Intenzitu vybarvení i jeho hloubku lze v tomto případě mírně zvýšit mírným zvlhčením povrchu, nejlépe vodní mlhou. Přípravek nanášejte až po dokonalém vyschnutí vody ze zpracovávaných ploch a jejich jemném a rovnoměrném přebroušení.
Pro některé výrobky ze dřeva je vhodné i uplatnění strukturu zvýrazňujících procesů, jako například kartáčování, pískování, probrušování aj. Tento způsob opracování dřeva je neodmyslitelný zvláště v případě vytváření speciálních efektů a patin (Decapé, Vintage atp.)

Zpracování

Před aplikací obsah obalu dobře promíchejte, menší obaly důkladně protřepejte. Prostředek nanášejte na zpracovávaný povrch nejlépe při pokojové teplotě kvalitním plochým štětcem. Pro lepší roztíratelnost lze prostředek přiředit Benzínovým ředidlem. Pokud po přibližně čtvrthodinovém schnutí nedošlo k úplnému vsáknutí prostředku do povrchu, je nutné provést setření přebytků suchým, bavlněným hadrem.
Po jednodenním schnutí lze nanášet druhou vrstvu, případně povrchovou úpravu dokončit Lněným olejem s včelím voskem, kterému je v tomto internetovém obchodě věnován samostatný oddíl. V případě vyšších nároků na hladkost povrchu jej lze ještě předtím zaleštit ocelovou leštící vlnou. Po nanesení druhé vrstvy je vhodné provést, po zhruba hodinovém odležení, setření a zároveň přeleštění povrchu suchým hadrem.
Pracovní pomůcky lze čístit Benzínovým ředidlem nebo běžně komerčně dostupnými syntetickými ředidly řady S.

Spotřeba

Spotřeba závisí na druhu upravované dřeviny - u měkkých jehličnatých dřevin se spotřeba Kolorovacího oleje pohybuje mezi 13 - 15 m2 upraveného povrchu z 1 lt Kolorovacího oleje v jedné vrstvě. Vyšší spotřebu lze očekávat u hrubě broušených nebo povrchově strukturovaných povrchů. U tvrdých, méně nasákavých dřevin, jako je např. dub nebo jasan, se spotřeba pohybuje mezi 14 - 18 m2 upraveného povrchu z 1 lt Kolorovacího oleje v jedné vrstvě.

Důležitá upozornění

Ke kontrole odstínové shody i k ověření zpracovatelských vlastností přípravku je nutno provést odzkoušení prostředku jeho nanesením na malé ploše výrobku. Neumožňují-li to podmínky, je nutné si opatřit takový kousek dřeva, který odpovídá svým vzhledem i úrovní povrchového opracování originálnímu výrobku.
Hadry a jiné substráty nasáklé přípravkem je nutno nechat v rozprostřeném stavu několik dní před jejich konečnou likvidací. Jinak hrozí jejich samovznícení!!!

Vzorník odstínů Kolorovacího oleje Hyperticus BIO

Pro objednání klikněte na vybraný odstín a vložte požadované množství do košíku.

Položky 1 - 29 z celkového počtu 29
Larch 201
Obj. kód: D01
lupa Larch 201
 
Walnut rustic 311
Obj. kód: D02
lupa Walnut rustic 311
 
Bull Blood 616
Obj. kód: D03
lupa Bull Blood 616
Sepia 449
Obj. kód: D04
lupa Sepia 449
 
Vermillion 560
Obj. kód: D05
lupa Vermillion 560
 
Shingle brown 146
Obj. kód: D06
lupa Shingle brown 146
Red walnut 332
Obj. kód: D07
lupa Red walnut 332
 
Stalla brown 221
Obj. kód: D08
lupa Stalla brown 221
 
Light walnut 286
Obj. kód: D09
lupa Light walnut 286
Castagno 252
Obj. kód: D10
lupa Castagno 252
 
Olive brown 269
Obj. kód: D11
lupa Olive brown 269
 
English walnut 304
Obj. kód: D12
lupa English walnut 304
Rhus green 114
Obj. kód: D13
lupa Rhus green 114
 
Honey 203
Obj. kód: D14
lupa Honey 203
 
Dark walnut 378
Obj. kód: D15
lupa Dark walnut 378
Mahogany 470
Obj. kód: D16
lupa Mahogany 470
 
Red teak 677
Obj. kód: D17
lupa Red teak 677
 
Ebony 412
Obj. kód: D18
lupa Ebony 412
Red cherry 315
Obj. kód: D19
lupa Red cherry 315
 
Metopium 661
Obj. kód: D20
lupa Metopium 661
 
Bottle green 575
Obj. kód: D21
lupa Bottle green 575
Douglas 078
Obj. kód: D22
lupa Douglas 078
 
Olive 233
Obj. kód: D23
lupa Olive 233
 
Provence green 511
Obj. kód: D24
lupa Provence green 511
Apricot 104
Obj. kód: D25
lupa Apricot 104
 
Antique brown 084
Obj. kód: D26
lupa Antique brown 084
 
Krokodua 263
Obj. kód: D27
lupa Krokodua 263
Olmo 022
Obj. kód: D28
lupa Olmo 022
 
Alder 036
Obj. kód: D29
lupa Alder 036